Sea Weapons

Landing Ship Tank

Yuting II (072III)

Preceded by:

Yuting I (072II) (1993)

Succeeded by:

Yuting III (072A) (2003)

Registry

Ship Code Builder Laid Launch Comm Decomm Fate
Emei Shan 991 Zhonghua-09/9109/92-Active
Danxia Shan 934 Zhonghua-04/9509/95-Active
Xuefeng Shan 935 Zhonghua-07/9512/95-Active
Haiyang Shan 936 Zhonghua-12/9505/96-Active
Qingcheng Shan 937 Zhonghua-04/9608/96-Active
Yandang Shan 938 Zhonghua-08/9601/97-Active
Jiuhua Shan 909 Zhonghua-11/9904/00-Active
Putuo Shan 939 Zhonghua--04/00-Active
Huanggang Shan 910 Zhonghua-05/0012/01-Active
Tiantai Shan 940 Zhonghua--2002-Active