Sea Weapons

Landing Ship Tank

Yuting I (072II)

Preceded by:

Yukan (072) (1978)

Succeeded by:

Yuting II (072III) (1992)

Registry

Ship Code Builder Laid Launch Comm Decomm Fate
Lingyan Shan 930 Zhonghua--1993-Active
Dongting Shan 931 Zhonghua--1993-Active
Helan Shan 932 Zhonghua--1993-Active
Liupan Shan 933 Zhonghua--1993-Active